meningitis - Listeria monocytogenes

Adviezen

≥ 18 jaar
Prioriteit Medicatie Opmerking
Medicatie:

amoxicilline iv 2g 6dd minimaal 21 dagen

Opmerkingen

Meldingsplichtige ziekte groep C

Bronnen

Antimicrobiële middelen

De volgende antimicrobiele middelen zijn verwerkt in deze adviezen:

Externe referenties
Categorie
Metadata

Swab vid: G-7204.1
Bijgewerkt: 12/20/2019 - 10:56
Status: Published