hersenabces - Streptococcus milleri

Adviezen

≥ 18 jaar
Prioriteit Medicatie Opmerking
Medicatie:

benzylpenicilline iv 2milj. IU 6dd minimaal 6 weken

Opmerking:

afh van MIC 4 milj E 6 dd

≥ 18 jaar

Indicaties: Bij niet IgE-gemedieerde penicilline allergie

Prioriteit Medicatie Opmerking
Medicatie:

ceftriaxon iv 2000mg 2dd minimaal 6 weken

Bronnen

Antimicrobiële middelen

De volgende antimicrobiele middelen zijn verwerkt in deze adviezen:

Externe referenties
Categorie
Metadata

Swab vid: G-7119.2
Bijgewerkt: 09/03/2019 - 13:37
Status: Published